ป้ายรถประจำทาง
จุดวางถังขยะทั่วไป
จุดวางถังขยะรีไซเคิล
หัวน้ำดับเพลิง
มิเตอร์น้ำประปา